Hoe is ProfiMatch ontstaan..?

De start van de zoektocht naar tools...

2002 de nobelprijs voor economie...

Edward Bosman heeft als founder vanaf 1998 in alle uithoeken van de wereld gezocht naar instrumenten die TALENTKENMERKEN van MENS en  JOB in kaart konden brengen. De combinatie van deze instrumenten werden nergens gevonden. De twijfel sloeg toe...zou zijn aanname dan toch niet kloppen..?


In 2002 werd aan zijn twijfel resoluut een einde gemaakt doordat Prof. Dr. Daniel Kahneman de nobelprijs voor economie ontving voor zijn wetenschappelijk onderzoek waarin hij het  causale verband  tussen de persoonlijkheid   en de economische productiviteit van een medewerker aantoont.

De kracht en snelheid van een talent...

Talent werkt met 12.000.000 bits/sec

Prof. Dr. Ap Dijksterhuis presenteerde in 2004 de resultaten van zijn  wetenschappelijk onderzoek, naar het antwoord op de vraag hoeveel sneller het onbewuste deel van ons brein is ten opzichte van ons bewuste  deel van ons brein.

Resultaten:

De snelheid van het denkbewustzijn is 12.000.000 bits/ sec.

Het is dus slim om de Talentkenmerken van je brein in kaart te brengen zodat je dit vermogen kunt leren benutten.

Waarin ligt de oplossing..?

De oplossing ligt in de verschillen...

Dat alle medewerkers verschillend zijn dat wist hij natuurlijk wel, maar waarom proberen managers van al die verschillen 'eenheid-worsten' te maken? 'Iets' in hem vertelde hem dat in het benutten van de verschillen wel eens de oplossing zou liggen. Waarom maakte het bedrijf zoveel verlies? Het antwoord was choquerend: 'omdat medewerkers moesten werken conform de geldende protocollen' en het niet op hun eigen manier mochten doen. 

In alle gesprekken met medewerkers kwam al snel het beeld naar boven dat ze de werkzaamheden NIET mochten uitvoeren op een wijze dit bij hen paste, met als gevolg dat hun productiviteit sterk daalde. 

Conclusie: 

Er is een verband tussen persoonlijkheid - productiviteit en matchen.

De start van de ontwikkeling van tools...

2009 : Start ontwikkeling van een tool

In 2009 is de zoektocht  naar instrumenten die TALENTKENMERKEN van MENS en JOB in kaart konden brengen ZONDER resultaat gestopt. Dit leverde de vraag op om zelf een TOOL te ontwikkelen. Het antwoord hierop was: 'JA'. 

Toch duurde het nog twee jaar voordat de eerste versie van de TOOL in de praktijk kon worden gevalideerd. Het resultaten  waren  uitzonderlijk en zo werd de basis van wat ProfiMatch is gelegd.

De achtergrond van  de Founder

In het witte kostuum is Edward Bosman

Studie: 'De mens staat centraal'

De founder van ProfiMatch is Edward Bosman. Hij is, vanaf jongst af aan,  sterk geïnteresseerd is in de mens achter het gedrag. Na meer dan 25 jaar onderzoek en ervaring is hij inmiddels expert in het machten van:

1) MENSEN en MENSEN 

2) MENSEN en  JOBS

Zijn  achtergronden

Communicatiewetenschappen - Bedrijfskunde - Transformatiemanagement  - Boeddhistische psychologie.