Matchen bij first dates kan doeltreffender...

Matchen gaat beter op basis van het JUISTE INZICHT

De criteria die niet tot een robuuste match leiden zijn:

  1. Hobby's
  2. Opleiding
  3. Relatieverleden
  4. Uiterlijk
  5. Gedrag en gewoonte voorkeuren

Een robuuste match wordt gerealiseerd op een dieper niveau t.w.:

  • Overeenkomst  in ontwikkelingsfase
  • Overeenkomst in  talentkenmerken
  • Overeenkomst in beslissingsvoorkeuren
  • Overeenkomst in de wijze van aanpak 

Robuustheid is:

1) Overeenkomstige ontwikkelingsfase

2) Overeenkomstige talentkenmerken
3) Gelijke beslissingsvoorkeuren
4) Overeenstemming in wijze van aanpak

Wil je meer weten..?